Warunki umowy Travelgenio

1. Korzystanie z witryny internetowej

1.1. Strona internetowa www.travelgenio.pl należy do Travelgenio S.L., przedsiębiorstwa zarejestrowanego w Hiszpanii pod adresem  c/Albasanz, 15, 2º Izq., 28037 Madrid (Hiszpania) numer VAT (CIF) B25761120, zarejestrowane w Rejestrze Firmowym, Madrid, Hiszpania, tom: 0, strona: 1, sekcja: 8, arkusz: M 486495, wpis: 1 i CICMA 2333. Travelgenio S.L. jest dalej nazywana TRAVELGENIO.

1.2. TRAVELGENIO oferuje możliwość korzystania ze STRON pod warunkiem zaakceptowania przez użytkownika (zwanego dalej UŻYTKOWNIKIEM) poniższych ogólnych warunków handlowych bez ich modyfikacji. Użytkownik wyraźnie akceptuje pełne przestrzeganie, bez wyjątku, wszystkich ogólnych warunków handlowych TRAVELGENIO.

1.3. Jeśli UŻYTKOWNIK nie zgadza się z ogólnymi warunkami handlowymi, nie ma prawa do korzystania ze STRON TRAVELGENIO. Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i posiada zdolność prawną do nabywania usług oferowanych za pośrednictwem STRON TRAVELGENIO. Ponadto użytkownik oświadcza, że wszystkie dane osobowe podane przez niego w celu uzyskania dostępu do tej strony internetowej i podczas korzystania z niej są poprawne, kompletne i dokładne.

2. Rezerwacja produktów i usług za pośrednictwem strony internetowej

2.1. Za pośrednictwem strony internetowej TRAVELGENIO użytkownik ma dostęp do informacji o produktach i usługach stron trzecich, związanych z podróżami i turystyką. W niektórych przypadkach możliwe jest dokonanie rezerwacji i rezerwacji niektórych z tych produktów i usług od odpowiednich dostawców lub operatorów wycieczek.

2.2. Sprzedaż usług turystycznych oraz innych produktów i usług turystycznych będzie prowadzona przez biuro podróży TRAVELGENIO, które posiada niezbędne zezwolenia i licencje do prowadzenia działalności.

2.3. Wszelkie rezerwacje lub nabycie produktów lub usług przez dostawców lub organizatorów podróży kombinowanych podlegają warunkom, które ci dostawcy lub organizatorzy wycieczek ustalają w każdym przypadku. Użytkownik oświadcza, że zaakceptuje i będzie przestrzegać wszelkich warunków i postanowień ustalonych przez dowolnego dostawcę lub organizatora wycieczek, którego usługi UŻYTKOWNIK chce zarezerwować, w tym między innymi płatności naliczonych kwot i zgodności z wszelkimi zasadami i ograniczeniami w zakresie dostępności taryf, produktów lub usług. W przypadku istnienia specjalnych zasad lub ograniczeń, które mają wpływ na taryfy, produkty lub usługi wybrane przez UŻYTKOWNIKA, zostaną one wyświetlone na ekranie podczas procesu rezerwacji.

2.4. Opracowanie i aktualizacja wszelkich informacji dotyczących ofert, produktów lub usług, tras, odległości, rozkładów, właściwości lub wszelkich innych danych i informacji związanych z produktami i usługami oferowanymi za pośrednictwem STRONY odpowiada danym dostawcom produktów i usług lub organizatorom wycieczek. TRAVELGENIO nie ponosi odpowiedzialności za utrzymywanie, poprawianie, nadzorowanie lub aktualizację tych informacji, nie ma również możliwości sprawdzenia ich prawdziwości, dokładności lub kompletności ani tego, czy są one aktualne.

3. Warunki specjalne lotów

3.1. TRAVELGENIO, jako biuro podróży, działa jako pośrednik pomiędzy swoimi klientami i liniami lotniczymi. To same linie lotnicze ustanawiają zasady i przepisy, które mają wpływ na loty rezerwowane przez naszych użytkowników.

3.2. W przypadku gdy linie lotnicze przestaną działać z powodu niewypłacalności lub z jakiegokolwiek innego powodu, Travelgenio, jako pośrednik, powiadomi pasażera o takich okolicznościach i dostępnych informacjach na ich temat. W takich przypadkach oraz ponieważ umowa przewozu między pasażerem a liniami lotniczymi zapewniającymi lot została uregulowana, pasażer musi złożyć skargę do linii lotniczych w sprawie zwrotu kosztów biletów, które nie zostały wykorzystane.

3.3. Należy pamiętać, że niektóre linie lotnicze zastrzegają sobie prawo do odwołania lotu powrotnego dla lotu w obie strony, jeżeli lot docelowy nie został wykorzystany. Jeśli nie planujesz korzystać z biletu docelowego, sugerujemy skontaktować się z Travelgenio lub liniami lotniczymi co najmniej 48 godzin przed odlotem.

4. Opłaty za usługi

TRAVELGENIO pobiera opłatę za usługi od pasażera oraz opłatę za płatności kartą kredytową. Opłata ta w żadnym wypadku nie podlega zwrotowi i jest niezależna od stawki wybranej przez użytkownika. W przypadku modyfikacji w imieniu klienta, o ile pozwalają na to taryfy, mogą wystąpić opłaty administracyjne.

5. Modyfikacje, anulowanie, refundacje i ponowne wydania

5.1. Jeżeli gdzie linia lotnicza i wybrana taryfa pozwalają na modyfikacje, anulowanie lub zwroty , TRAVELGENIO pobiera dodatkową opłatę administracyjną, która zostanie dodana do opłat ustalonych przez odpowiednie linie lotnicze.

• 50 euro (lub ekwiwalent w twojej lokalnej walucie) na pasażera w przypadku zmian lub anulowania.

5.2. W każdym takim przypadku użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za żądanie modyfikacji, anulowania, refundacji lub dobrowolnego ponownego wydania, kontaktując się bezpośrednio z TRAVELGENIO w godzinach pracy. Następnie zostanie on poinformowany o możliwości uwzględnienia wniosku oraz o ewentualnych opłatach lub czynnościach administracyjnych.

5.3. Wszelkie wnioski o modyfikację lub anulowanie muszą być składane na piśmie przy użyciu naszego formularza kontaktowego.

5.4. Ważne: Zmiany nazwisk pasażerów nie są dozwolone przez linie lotnicze. W przypadku konieczności zmiany imion i nazwisk w rezerwacji należy anulować dokonaną rezerwację i otrzymać zwrot pieniędzy za bilet (o ile pozwala na to taryfa). Z tego powodu prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na pisownię imion i nazwisk pasażerów podczas wypełniania formularzy rezerwacji. Muszą one odpowiadać nazwiskom w dokumentach podróży, które muszą być przedstawione na lotnisku w dniu lotu.

6. Ograniczenia taryfowe

Większość taryf lotniczych nie pozwala na modyfikacje lub anulowanie lotu i w takich przypadkach nie przysługuje zwrot pieniędzy. Oznacza to, że bilet nie może być wykorzystywany do celów innych niż te, do których został zakupiony. Obejmuje to wszelkie próby wykorzystania wyłącznie lotu powrotnego zawartego w rezerwacji bez uprzedniego stawienia się na lot w kierunku docelowym.

7. Kombinacje taryfowe

7.1. Aby zaoferować najlepsze i najszersze możliwości podróży, nasz system może połączyć dwie taryfy „w jedną stronę” zamiast jednej taryfy „w obie strony”. Ponadto w przypadku odwołania lub zmiany taryfy łączonej zastosowanie mają szczególne warunki każdej taryfy.

7.2. Aby zaoferować najbardziej konkurencyjne stawki, nasza wyszukiwarka czasami oferuje opcje przelotu, które są wynikiem połączenia dwóch rezerwacji, jednej na wylot i drugiej na podróż powrotną. Rezerwując tą opcję jedna rezerwacja zostanie dokonana na wylot a druga na lot powrotny, z dwoma różnymi numerami referencyjnymi. Obie rezerwacje będą traktowane jako niezależne rezerwacje z punktu widzenia zmian i anulowania, zgodnie z określonymi warunkami każdej z linii lotniczych.

8. Ponowne potwierdzenie czasu lotu

8.1. Pasażerowie muszą ponownie potwierdzić swoje rezerwacje na co najmniej 72 godziny przed odlotem, dzwoniąc bezpośrednio do linii lotniczej, która mogłaby anulować niepotwierdzone loty.

8.2. Z uwagi na to, że linie lotnicze mogą modyfikować, zmieniać program, a nawet anulować loty, obowiązkiem pasażera jest ponowne potwierdzenie rezerwacji.

9. Duplikat rezerwacji

W przypadku, gdy płatność z jakiegokolwiek powodu nie zostanie dokonana, klient musi skontaktować się z działem obsługi klienta w celu weryfikacji statusu rezerwacji, ponieważ Travelgenio nie może zagwarantować zwrotu duplikatów rezerwacji, chyba że użytkownik wcześniej skontaktował się z naszym działem obsługi klienta. W rzeczywistości większość linii lotniczych nie zwraca duplikatów rezerwacji dokonanych w tej samej agencji lub w dwóch różnych firmach turystycznych.

10. Błąd w nazwisku pasażera

10.1. Ewentualne błędy popełnione przez użytkownika podczas procesu rezerwacji leżą w zakresie odpowiedzialności użytkownika, który musi zweryfikować wszystkie dane zawarte w rezerwacji i powiadomić o wszelkich błędach stwierdzonych w niej tego samego dnia, w którym bilety zostały wystawione. Zaleca się sprawdzenie wiadomości e-mail, w tym folderu spamu, po zakończeniu rezerwacji.

10.2. Ogólnie biorąc, w celu zmiany imienia i nazwiska w rezerwacji bilety muszą zostać anulowane, tak aby można było później wydać nowy bilet. Jeśli zmiana nazwiska jest dozwolona, większość linii lotniczych pobiera opłatę, która będzie zależała od rodzaju taryfy. Dodatkowo Travelgenio naliczy 50 euro (lub ekwiwalent w twojej lokalnej walucie) opłaty za usługę na pasażera we wszystkich przypadkach. Niektóre linie lotnicze nie zezwalają na zmianę nazwiska.

10.3. Należy pamiętać, że linie lotnicze mogą odmówić przyjęcia na pokład pasażerów o innym nazwisku w dokumencie podróży. W takim przypadku Travelgenio nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez pasażerów, którym odmówiono przyjęcia na pokład.

11. Rezerwacje obejmujące pociąg

Prosimy o zwrócenie uwagi na szczegóły rezerwacji. Jeśli część planu podróży w ramach rezerwacji odbywa się pociągiem, należy pamiętać, że aby móc podróżować, należy dostarczyć wydrukowaną kartę pokładową na stacji kolejowej. Można ją otrzymać na 24 godziny przed odlotem pod poniższymi adresami:

• Jeśli podróżujesz z Access Rail: www.check-in.accesrail.com

• Jeśli podróżujesz z Hahn Air: www.checkin.hahnair.com

• Jeśli podróżujesz z Eurostar: www.eurostar.com/uk-en/travel-info/your-trip/check-in

• Inne firmy: odwiedź stronę internetową firmy

12. Produkty dodatkowe

12.1. OBSŁUGA KLIENTA

12.1.1. Opłata serwisowa za zmianę lub anulowanie rezerwacji 

• Złota: Brak opłaty serwisowej w przypadku zmiany / anulowania rezerwacji

• Srebrna:Brak opłaty serwisowej w przypadku zmiany / anulowania rezerwacji

• Podstawowa: Podlega opłacie serwisowej w wysokości 50€ (lub ekwiwalent w twojej lokalnej walucie) w przypadku zmiany / anulowania rezerwacji.

We wszystkich przypadkach kwota opłaty serwisowej będzie stanowić dodatek do opłaty, jaką mogą pobierać linie lotnicze w zależności od warunków wykupionej taryfy.

12.1.2. Priorytetowe wsparcie 

• Złota: Maksymalny priorytet obsługi w przypadku kontaktu telefonicznego, poprzez dedykowany numer telefonu, lub odpowiedź na zapytanie w ciągu 12 godzin poprzez formularz kontaktowy online.

• Srebrna: Średni priorytet obsługi w przypadku kontaktu telefonicznego, poprzez dedykowany numer telefonu, lub odpowiedź na zapytanie w ciągu 24 godzin poprzez formularz kontaktowy online.

• Podstawowa: Brak priorytetu obsługi w przypadku kontaktu telefonicznego lub za pomocą formularza kontaktowego online.

12.1.3. Zwrot pieniędzy 

• Złota: Zwroty realizowane w maksymalnie 3 dni robocze.

• Srebrna: Zwroty realizowane w standardowych terminach.

• Podstawowa: Zwroty realizowane w standardowych terminach.

12.2. USŁUGI SPECJALNE

Wybierając tę opcję możesz:

• Rezerwować miejsca

• Rezerwować specjalne opcje posiłków, jeśli twój bilet obejmuje posiłek

• Dodawać bagaż specjalny do swojej rezerwacji (kije golfowe, rowery itp.)

• Uzyskać pomoc przy zmianie rozkładów lotów

Cena za pasażera.

W przypadku niektórych miejsc docelowych i/lub linii lotniczych potwierdzenie specjalnych wniosków może okazać się niemożliwe. Twoje linie lotnicze mogą pobierać dodatkowe opłaty. Cena za personalizowaną usługę nie podlega zwrotowi, jeśli linie lotnicze nie są w stanie potwierdzić zamówionej usługi lub jeśli twoja podróż zostanie odwołana.
Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania dodatkowych informacji.

12.3. ELASTYCZNY BILET

1. Czas zakupu dodatkowych usług

• Usługa ta musi być zakupiona i opłacona za pośrednictwem naszej strony internetowej w momencie rezerwacji podróży. Usługi tej nie można nabyć później.

• Wszelkie zmiany w rezerwacji muszą być dokonane w godzinach pracy naszego działu obsługi klienta i co najmniej 48 godzin przed planowanym odlotem.

• Zmiany mogą być dokonywane tylko w rezerwacjach planów, które rozpoczynają się maksymalnie rok od pierwotnej daty zakupu.

• Zmiany te wejdą w życie po otrzymaniu potwierdzenia wysłanego przez firmę.

2. Procedura

• Aby dokonać zmian, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta telefonicznie lub mailowo, korzystając z formularza online, wybierając opcję Modyfikuj rezerwację na naszej stronie kontaktowej.

• Wniosek musi zawierać kod rezerwacji, pełne imiona i nazwiska pasażerów, których dotyczy wniosek, oraz żądane zmiany.

• Po wypełnieniu wniosku otrzymasz automatyczne potwierdzenie z nadanym numerem sprawy.

• Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że wniosek został prawidłowo otrzymany.

3. Warunki

• Z usługi tej można korzystać tylko raz.

• W przypadku biletów częściowo używanych nie są dozwolone żadne modyfikacje.

• Usługa elastycznego biletu jest wyłączną usługą naszej agencji, która gwarantuje, że twój wniosek o zmianę zostanie rozpatrzony, nawet jeśli bilety nie mogą być zmieniane bezpośrednio u linii lotniczych. Z tego powodu wszelkie zmiany w rezerwacji muszą być dokonywane za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta.

• Usługa elastycznego biletu umożliwia zmianę daty lotu z pierwotnego biletu, jeśli nowe loty mieszczą się w tym samym poziomie stawek. Jeżeli wnioskowana zmiana oznacza, że zastosowanie mają wyższe stawki lub podatki, różnica w cenie musi być opłacona przez pasażera.

• Rezerwacja musi zostać zmieniona na lot z linią lotniczą, która obsługuje loty ujęte w pierwotnej rezerwacji. Nie można wymieniać pierwotnych lotów na loty z innymi liniami lotniczymi.

• Nie dotyczy zmian trasy (początek, cel podróży i/lub przystanki).

• Nie dotyczy zmiany nazwiska pasażera.

• Cena usługi nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku.

• W przypadku korzystania z opcji elastycznego biletu zwrot kosztów nie będzie możliwy.

• Jeśli usługi elastycznego biletu i ochrony anulowania lub ochrony anulowania PLUS są używane razem, przy użyciu opcji elastycznego biletu opcje ochrony zostaną anulowane.

• Jeżeli podczas dokonywania zmian którykolwiek z pasażerów traci prawo do specjalnych zniżek (np. zmiana kategorii dzieci lub niemowląt), różnica musi zostać opłacona przez klienta.

• Nasza agencja nie ponosi odpowiedzialności za żadne dodatkowe usługi, które zostały zakontraktowane bezpośrednio z liniami lotniczymi.

• Zmiany na niższe stawki nie podlegają zwrotowi.

• Usługa ta jest osobista i nie podlega przekazaniu.

• Nasza agencja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacjach, które nie zostały otrzymane.

12.4. GWARANTOWANY ZWORT

Ta opcja umożliwia anulowanie rezerwacji bez ponoszenia żadnych opłat. Anulowanie musi zostać dokonane w ciągu 12 godzin od zakończenia rezerwacji.
Maksymalny zwrot: 1000 euro, minus opłata za usługę anulowania rezerwacji, w ciągu 12 godzin po dokonaniu rezerwacji.

Podana cena jest ceną za pasażera.

13. Warunki umowne przewozu pasażerów i bagażu

Uwaga: Pragniemy poinformować wszystkich pasażerów, którzy rezerwują podróż z miejscem docelowym lub jednym lub wieloma przystankami w kraju innym niż lotnisko odlotu, że międzynarodowe traktaty, takie jak Konwencja Montrealska lub jej poprzedniczka Konwencja Warszawska, mogą mieć zastosowanie do całej podróży, w tym do tej części, która znajduje się w tym samym kraju. W takim przypadku obowiązujące traktaty, w tym specjalne warunki transportu włączone do każdej obowiązującej taryfy, regulują i mogą ograniczać odpowiedzialność przewoźnika.

14. Powiadomienie o ograniczonej odpowiedzialności

14.1. Konwencje Montrealska i Warszawska mogą mieć zastosowanie do twojej podróży. Konwencje te regulują i mogą ograniczać odpowiedzialność przewoźników w przypadku śmierci lub obrażeń ciała, utraty lub uszkodzenia bagażu oraz opóźnień.

14.2. W przypadkach, w których zastosowanie ma Konwencja Montrealska, granice odpowiedzialności są następujące:

14.2.1. Nie ma ograniczeń finansowych dotyczących śmierci lub obrażeń.

14.2.2. W przypadku zniszczenia, utraty lub uszkodzenia bądź opóźnienia bagażu, 1.131 specjalnych praw ciągnienia (około 1.200 EUR, 1.800 USD) na pasażera w większości przypadków. Za szkody spowodowane opóźnieniem 4.694 specjalnych praw ciągnienia (około 5.000 EUR; 6.500 USD) na pasażera w większości przypadków.

14.3. Zgodnie z rozporządzeniem UE 889/2002 przewoźnicy Wspólnoty Europejskiej muszą stosować wymogi prawne dotyczące ograniczeń określonych w Konwencji Montrealskiej do wszystkich rodzajów usług transportu lotniczego pasażerów i towarów. Wielu przewoźników, którzy nie należą do Wspólnoty Europejskiej, zdecydowało się działać w ten sam sposób w odniesieniu do przewozu pasażerów i ich bagażu.

14.4. W przypadkach, w których zastosowanie ma Konwencja Warszawska, limity odpowiedzialności są następujące:

14.4.1. 16.600 specjalnych praw ciągnienia (ok. 20.000 EUR; 20.000 USD) w przypadku śmierci lub obrażeń ciała, gdy zastosowanie ma Protokół Haski; lub 8.300 specjalnych praw ciągnienia (ok. 10.000 EUR; 10.000 USD), gdy zastosowanie ma tylko Konwencja Warszawska. Wielu przewoźników dobrowolnie zdecydowało się w ogóle nie stosować tych limitów, a amerykańskie przepisy wymagają, aby w przypadku podróży do, z i obejmujących międzylądowania w USA limit ten był niższy niż 75.000 USD.

14.4.2. 17 specjalnych praw ciągnienia (ok. 20 EUR; 20 USD) za kilogram zagubionego lub uszkodzonego bagażu lub opóźnienia oraz 332 specjalne prawa ciągnienia (ok. 400 EUR; 400 USD) w przypadku bagażu, który nie został odprawiony.

14.5. Przewoźnicy mogą być również odpowiedzialni za szkody spowodowane opóźnieniem.

14.6. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat limitów, które mają zastosowanie do twojej podróży, najlepiej jest skontaktować się bezpośrednio z przewoźnikiem. Jeśli planowana podróż obejmuje transport różnych przewoźników, należy skontaktować się z nimi wszystkimi indywidualnie, aby dowiedzieć się o limitach odpowiedzialności za podróż.

14.7. Niezależnie od tego, jaka konwencja może mieć zastosowanie do zarezerwowanej przez ciebie podróży, będziesz mógł korzystać z najwyższych limitów odpowiedzialności w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub opóźnienia bagażu, przedstawiając specjalne oświadczenie o wartości bagażu oraz płacąc dodatkowy podatek w momencie odprawy bagażowej. Jeżeli wartość bagażu przekracza obowiązujące limity odpowiedzialności, przed podróżą należy zawrzeć umowę o dodatkową ochronę.

14.8. Terminy działań prawnych: wszelkie działania prawne w przypadku skarg dotyczących uszkodzeń muszą być przedstawione w ciągu dwóch lat od daty przyjazdu lub daty, z którą twój samolot powinien był wylądować.

14.9. Reklamacje bagażu: przewoźnik musi zostać powiadomiony na piśmie w ciągu siedmiu dni od otrzymania odprawionego bagażu w przypadku uszkodzenia, a w przypadku opóźnienia – 21 dni po otrzymaniu bagażu.

15. Powiadomienie o warunkach umownych włączone przez odniesienie

15.1. Twoja umowa transportowa z przewoźnikiem, który zapewnia ci transport lotniczy, niezależnie od tego, czy jest to transport międzynarodowy, krajowy czy krajowy, podlega niniejszemu zawiadomieniu; wszelkim powiadomieniom lub potwierdzeniu odbioru przez przewoźnika; oraz indywidualnym warunkom każdego przewoźnika (warunki), wszelkim związanym z nimi przepisom, zasadom i politykom (regulaminom) oraz wszelkim mającym zastosowanie taryfom.

15.2. Jeśli twój przewóz obejmuje więcej niż jednego przewoźnika, w odniesieniu do każdego przewoźnika mogą mieć zastosowanie inne warunki, przepisy i taryfy.

15.3. Poprzez niniejsze zawiadomienie obowiązujące warunki, przepisy i taryfy obowiązujące każdego przewoźnika są włączone przez odniesienie do twojej umowy transportowej, stając się jej częścią.

15.4. Warunki te obejmują między innymi:

15.4.1. Warunki i granice odpowiedzialności przewoźnika w przypadku śmierci lub obrażeń ciała.

15.4.2. Warunki i granice odpowiedzialności przewoźnika w przypadku utraty, uszkodzenia lub opóźnienia bagażu i towarów, w tym towarów kruchych lub łatwo psujących się.

15.4.3. Przepisy dotyczące deklarowania wyższej wartości bagażu i opłacenia obowiązującego podatku uzupełniającego.

15.4.4. Zastosowanie warunków i limitów odpowiedzialności przewoźnika w odniesieniu do działań jego agentów, pracowników i przedstawicieli, w tym wszelkich osób, które dostarczają materiały lub świadczą usługi na rzecz przewoźnika.

15.4.5. Roszczenia, ograniczenia, w tym terminy dotyczące wszelkich roszczeń lub działań prawnych przeciwko przewoźnikowi.

15.4.6. Przepisy dotyczące potwierdzeń lub rezerwacji, czasu prezentacji na lotnisku, wykorzystania, czasu trwania i ważności usług transportu lotniczego oraz prawa przewoźnika do odmowy przewozu.

15.4.7. Prawa przewoźnika i ograniczenia dotyczące odpowiedzialności przewoźnika w przypadku opóźnienia lub niewykonania usługi, które obejmują zmiany trasy, wymianę przewoźnika lub samolotu oraz zmianę przydziału tras, a także, jeżeli wymaga tego obowiązujące prawo, obowiązek przewoźnika dotyczący powiadomienia pasażerów o tożsamości przewoźnika obsługującego lub samolotu zastępczego.

15.4.8. Prawa przewoźnika do odmowy przewozu tym pasażerom, którzy nie przestrzegają obowiązujących przepisów prawa lub którzy nie są w stanie przedstawić wszystkich wymaganych dokumentów podróży. Możesz uzyskać więcej informacji na temat umowy transportowej i dowiedzieć się, jak ubiegać się o kopię, w miejscach sprzedaży są usług transportowych przewoźnika.

15.4.9. Poza tym wielu przewoźników podaje te informacje na swoich stronach internetowych. Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, masz prawo wglądu do pełnego tekstu umów transportowych w biurach na lotnisku, jak również w biurach sprzedaży przewoźnika oraz prawo do otrzymania bezpłatnej kopii pocztą lub za pośrednictwem innych usług dostawczych, świadczonych przez każdego przewoźnika na żądanie.

15.4.10. Jeżeli przewoźnik sprzedaje usługi transportu lotniczego lub odprawia bagaż z wyszczególnieniem transportu z innym przewoźnikiem, działa on jedynie jako agent drugiego przewoźnika.

NIE BĘDZIESZ W STANIE PODRÓŻOWAĆ, JEŚLI NIE PRZEDSTAWISZ WSZYSTKICH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW PODRÓŻY, TAKICH JAK PASZPORT LUB WIZA.

PASAŻEROWIE PONOSZĄ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW W ZAKRESIE MIGRACJI I OCHRONY ZDROWIA W KRAJU DOCELOWYM I KRAJU TRANZYTOWYM/KRAJACH TRANZYTOWYCH.

RZĄDY MOGĄ ZWRÓCIĆ SIĘ DO PRZEWOŹNIKA O PRZEKAZANIE INFORMACJI LUB O PRZYZNANIE MU PRAWA DOSTĘPU DO DANYCH PASAŻERÓW.

15.5. ODMOWA PRZYJĘCIA NA POKŁAD: Bilety lotnicze mogą być ponadwyprzedane i w takim przypadku istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że pasażer nie będzie mógł wejść na pokład samolotu, nawet jeśli ma potwierdzoną rezerwację. W większości przypadków, w których odmawia się przyjęcia na pokład samolotu z własnej woli, przysługuje ci odszkodowanie. Jeżeli wymaga tego obowiązujące prawo, przewoźnik musi najpierw zwrócić się do ochotników, zanim celowo odmówi pasażerowi wejścia na pokład samolotu. Upewnij się, że zapoznałeś się z kompletnymi przepisami dotyczącymi odszkodowania z tytułu odmowy przyjęcia na pokład oraz informacjami na temat pierwszeństwa podczas wejścia na pokład.

15.6. BAGAŻ: Dla niektórych rodzajów pozycji można zadeklarować wyższe wartości. Niektórzy przewoźnicy mogą stosować specjalne przepisy w przypadku przedmiotów delikatnych, wartościowych lub łatwo psujących się. Upewnij się o sprawdzeniu tych informacji u swojego przewoźnika. Bagaż udokumentowany: Przewoźnicy mogą zezwolić na określone przekroczenie limitów dla udokumentowanego bagażu. Jest to ustalane indywidualnie przez każdego przewoźnika i może się różnić w zależności od klasy i/lub trasy. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu bagażu udokumentowanego mogą być naliczane dodatkowe opłaty. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przewoźnikiem. Bagaż podręczny (bagaż nieudokumentowany): Przewoźnicy mogą zezwolić na pewien limit bagażu podręcznego. Jest to ustalane indywidualnie przez każdego przewoźnika i może się różnić w zależności od klasy i/lub trasy i/lub typu samolotu. Zalecamy ograniczenie bagażu podręcznego do minimum. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przewoźnikiem. Jeśli trasa obejmuje więcej niż jednego przewoźnika, każdy z nich może stosować inne przepisy dotyczące bagażu (zarówno bagażu udokumentowanego, jak i podręcznego).

15.7. SPECJALNE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BAGAŻ DLA LOTÓW KRAJOWYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH: W przypadku lotów krajowych, które przez cały czas pozostają na terenie USA, prawo federalne wymaga, aby limit odpowiedzialności za bagaż wynosił co najmniej 3.300,00 USD na pasażera lub kwotę obecnie określoną w rozporządzeniu 14 CFE 254.5.

15.8. CZASY ODPRAWY NA LOTNISKU: Czasy podane na stronie internetowej to rozkładowe godziny odlotu, przylotu i/lub postoju lotów (w zależności od przypadku), zawsze w czasie lokalnym.
Pasażerowie powinni przybyć na lotnisko z odpowiednim wyprzedzeniem, zazwyczaj 90 minut przed odlotem dla lotów krajowych i 2 godziny dla lotów międzynarodowych. Godziny przylotów na lotnisko powinny być ponownie potwierdzone u linii lotniczych, ponieważ mogą się one zmieniać w zależności od celu podróży lub linii lotniczej. W każdym przypadku pasażer jest odpowiedzialny za spełnienie tych wymagań.

15.9. ARTYKUŁY NIEBEZPIECZNE (MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE): Ze względów bezpieczeństwa w bagażu podręcznym (nieudokumentowanym) nie mogą znajdować się żadne niebezpieczne przedmioty, chyba że jest to wyraźnie dozwolone. Do niebezpiecznych artykułów należą między innymi: sprężone gazy, żrące, wybuchowe, palne płyny i ciała stałe, materiały radioaktywne, materiały utleniające, trucizna, substancje zakaźne, walizki ze zintegrowanymi systemami alarmowymi. Ze względów bezpieczeństwa mogą mieć zastosowanie inne ograniczenia. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przewoźnikiem.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku Departament Transportu Stanów Zjednoczonych włączy nowe przedmioty uważane za niebezpieczne i zakazane na trasach do, ze i w obrębie Stanów Zjednoczonych. Wśród nich są duże ilości dużych baterii litowych, materiałów wybuchowych/fajerwerków, paliwa do zapalniczek, zapałek, butli tlenowych lub ciekłego tlenu, palnych płynów, pestycydów, trucizn lub substancji korozyjnych. Jednak w celu sprawdzenia, czy bagaż spełnia wymogi prawne, zalecamy odwiedzenie przed podróżą oficjalnej strony internetowej Departamentu Transportu Stanów Zjednoczonych.
art_peligrosos

15.10. ARTYKUŁY NIEBEZPIECZNE: Artykuły pokazane na poniższym rysunku nie mogą być pakowane lub zabrane na pokład bez uprzedniej konsultacji z przewoźnikiem.
Pasażerowie muszą potwierdzić godziny odlotów i rozkłady lotów co najmniej 48 godzin przed planowanym odlotem, biorąc pod uwagę, że czasami linie lotnicze mogą zmienić rozkłady lotów, a nawet przyspieszyć godziny odlotów. Pasażerowie ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie niedogodności spowodowane brakiem kontroli rozkładu jazdy.
UWAGA: W celu uzyskania informacji na temat ograniczonej odpowiedzialności dotyczącej krajowych podróży lotniczych w twoim kraju upewnij się, że sprawdziłeś lokalne przepisy.

16. Loty Iberia o kodzie 6xxx (od IB6000 do IB6999)

16.1. Wszystkie loty między Madrytem a Barceloną lub odwrotnie, oznaczone kodem IB 6xxx, rozpoczynają się i kończą na terminalu T4 w Madrycie oraz terminalu 1 w Barcelonie.

16.2. Loty między Madrytem a Wyspami Kanaryjskimi, kody lotów IB6xxx, uważa się za loty międzynarodowe (wylot/przylot do terminala T4 w Madrycie); dlatego też wszyscy pasażerowie (w tym dzieci i niemowlęta) muszą posiadać ważne dowody tożsamości i/lub paszporty. Małoletni podróżujący samotnie w tego typu lotach potrzebują dodatkowego zezwolenia podpisanego przez rodziców lub opiekunów. Krajowa karta pobytu nie jest ważna na te loty, chyba jest do niej dołączony paszport. We wszystkich przypadkach to na pasażerach spoczywa odpowiedzialność za upewnienie się, że spełniają wszystkie odpowiednie wymogi dotyczące migracji.

17. Warunki specjalne dla lotów niskokosztowych

17.1. TRAVELGENIO umożliwia rezerwację lotów tanich linii lotniczych. Bilety dla tych przedsiębiorstw nie są wystawiane przez TRAVELGENIO, lecz przez same linie lotnicze, które są odpowiedzialne za wszelkie otrzymane informacje i za świadczone usługi.

17.2. Jak tylko linia lotnicza potwierdzi twoją rezerwację, otrzymasz od TRAVELGENIO wiadomość e-mail z potwierdzeniem danych lotu.

17.3. W przypadku rezerwacji w tanich liniach lotniczych twoja karta kredytowa zostanie obciążona dwukrotnie: raz za cenę biletu, pobieraną bezpośrednio przez samą linię lotniczą, a po raz drugi za opłaty rezerwacyjne pobierane przez TRAVELGENIO (w żadnym wypadku nie podlegające zwrotowi). Całkowita cena rezerwacji jest sumą tych dwóch opłat.

17.4. Jeśli chcesz zmienić rezerwację lub poprosić o usługi specjalne, musisz skontaktować się z liniami lotniczymi. TRAVELGENIO nie jest w stanie modyfikować lub refundować tanich rezerwacji. W e-mailu potwierdzającym otrzymasz wszystkie dane kontaktowe linii lotniczych.

17.5. Pamiętaj, że większość tanich linii lotniczych nie zezwala na transport zwierząt domowych i ma pewne ograniczenia w odniesieniu do usług specjalnych. Prosimy o bezpośredni kontakt z tymi liniami lotniczymi, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

17.6. W przypadku zmiany rozkładu i/lub odwołania lotu jedyną stroną odpowiedzialną będą same linie lotnicze. Należy koniecznie potwierdzić status lotu na 48 godzin przed odlotem, dzwoniąc do linii lotniczych.

17.7. Dzieci poniżej 14 roku życia nie mogą podróżować, chyba że towarzyszy im osoba dorosła w wieku 16 lat lub starsza, która będzie za nie odpowiedzialna. Dzieci do 13 roku życia nie będą mogły wejść na pokład samolotu, jeśli podróżują samodzielnie. (W takich przypadkach prosimy o kontakt z liniami lotniczymi w celu uzyskania informacji na temat indywidualnych warunków.)

18. Migracja i wymagania zdrowotne

18.1. Pasażer jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymogów dotyczących migracji (dokumenty, wiza, itd.) i ochrony zdrowia (szczepienia, potencjalne okresy kwarantanny, obowiązkowe użycie maseczek do twarzy, itd.), wdrożonych w krajach docelowych, lub w dowolnym kraju, w którym następuje przerwa w podróży, lub w kraju tranzytowym, oraz potencjalnych wymogów dotyczących odprawy określonych przez linie lotnicze obslugujące lot. TRAVELGENIO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje spowodowane nieprzestrzeganiem odpowiednich wymogów bez względu na okoliczności.

18.2. Jeśli podróżujesz liniami lotniczymi Lufthansa, możesz zapoznać się z konkretnymi warunkami tej firmy za pośrenictwem tego linku.

18.3. Jeśli podróżujesz do Wielkiej Brytanii, przed odlotem musisz wypełnić poniższy formularz online.

18.4. Aby uzyskać więcej informacji, należy skonsultować się z następującymi instytucjami rządowymi:

• Brytyjskie Biuro Spraw Zagranicznych oraz Wspólnoty: http://www.fco.gov.uk/en/

• Departament Stanu USA: http://m.state.gov/

• Irlandzki Departament Spraw Zagranicznych i Handlu: http://www.dfa.ie/home/index.aspx

• Departament Zdrowia Wielkiej Brytanii: http://www.dh.gov.uk/en/index.htm

• Departament Zdrowia i Pomocy Społecznej USA: http://www.hhs.gov/

• Irlandzki Departament Zdrowia: http://www.dohc.ie/

• wiatowa Organizacja Zdrowia: www.who.int/en

18.5. Obowiązkiem podróżnych jest skontaktowanie się z lokalnymi zagranicznymi urzędami i/lub organizacjami zdrowotnymi w celu upewnienia się, że są świadomi wszystkich obowiązujących przepisów, jak również znanych cech i zagrożeń związanych z sytuacją zdrowotną w kraju docelowym.

19. Małoletni bez opieki

19.1. DEFINICJA OSOBY NIELETNIEJ

W branży transportu lotniczego „małoletni” to osoba, która w dniu lotu nie ukończyła jeszcze 18 lat.

• NIEMOWLĘ: Niemowlę to małoletni, który w momencie lotu nie osiągnął jeszcze 2 lat. Niemowlęta podróżują bez zajmowania miejsca w towarzystwie osoby powyżej 18 roku życia i płacą zmienny procent taryfy dla dorosłych (zazwyczaj 10%).

• DZIECKO: Dziecko to małoletni, który ukończył 2 lata, ale nie osiągnął jeszcze 12 lat w momencie lotu; musi podróżować w towarzystwie osoby powyżej 18 roku życia. Dzieci zajmują miejsce siedzące i są obciążane zmienną stawką procentową taryfy dla dorosłych (zazwyczaj 65-75%).

• MŁODY PASAŻER: „Młody pasażer” to osoba małoletnia, która w momencie lotu osiągnęła 12, ale jeszcze nie ukończyła 18 lat i podróżuje bez towarzystwa. Pasażerowie ci płacą pełną taryfę dla dorosłych. Pamiętaj, że niektóre linie lotnicze nie zezwalają na samotne podróżowanie małoletnich w swoich lotach. Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o kontakt z liniami lotniczymi w celu sprawdzenia, czy jest to dozwolone. Jeśli rezerwacja obejmuje więcej niż jeden odcinek, wszyscy zaangażowani przewoźnicy muszą umożliwić małoletnim podróżowanie w pojedynkę. Po zweryfikowaniu tych informacji z liniami lotniczymi musisz dokonać rezerwacji za pośrednictwem naszej strony internetowej i zarezerwować naszą „personalizowaną usługę”, abyśmy mogli poprosić linie lotnicze o obsługę osób małoletnich bez opieki. Jeśli dokonujesz rezerwacji bez uprzedniego potwierdzenia, czy linie lotnicze zezwalają na usługę i musisz ją anulować, obowiązują ogólne warunki linii lotniczych.

19.2. OGRANICZENIA DLA MAŁOLETNICH BEZ OPIEKI

19.2.1. Co do zasady małoletnim nie wolno podróżować bez osoby dorosłej. Jednak niektóre linie lotnicze na to pozwalają, dlatego przed dokonaniem rezerwacji należy skontaktować się z linią lotniczą, aby sprawdzić, czy jest to dozwolone. Jeśli rezerwacja obejmuje więcej niż jeden odcinek, wszyscy zaangażowani przewoźnicy muszą umożliwić małoletnim podróżowanie w pojedynkę. Po zweryfikowaniu tych informacji z liniami lotniczymi musisz dokonać rezerwacji za pośrednictwem naszej strony internetowej i zarezerwować naszą „personalizowaną usługę”, abyśmy mogli poprosić linie lotnicze o obsługę osób małoletnich bez opieki. Jeśli dokonujesz rezerwacji bez uprzedniego potwierdzenia, czy linie lotnicze zezwalają na usługę i musisz ją anulować, obowiązują ogólne warunki linii lotniczych.

19.2.2. Linie lotnicze zazwyczaj przyjmują pewną liczbę małoletnich bez opieki podczas lotów, ale należy to wcześniej uzgodnić. Jest to uzależnione od linii lotniczych.

19.2.3. Osoby małoletnie, które nie ukończyły jeszcze 5 roku życia, nigdy nie są przyjmowane na pokład samolotu, chyba że towarzyszy im osoba dorosła i od tej zasady nie ma wyjątków.

19.2.4. W przypadku małoletnich w wieku od 12 do 18 lat, podróżujących samotnie do miejsc przeznaczenia międzynarodowego, można zwrócić się o specjalną pomoc lub złożyć specjalny wniosek, jeżeli taka pomoc nie jest wymagana.

19.3. PRYZYJMOWANIE MAŁOLETNICHBEZ OPIEKI NA POKŁADACH SAMOLOTÓW

Małoletni bez opieki mogą zostać przyjęci, jeżeli spełnione są następujące warunki:

• Wniosek o pomoc podczas lotu musi zostać zaakceptowany przez linie lotnicze przed wejściem na pokład.

• Małoletniemu musi towarzyszyć na lotnisku odlotu osoba dorosła, która jest również odpowiedzialna za procedury odprawy, przedstawiając odpowiedni formularz zabezpieczenia i czekając na start samolotu.

• Jeżeli plan lotu obejmuje międzylądowanie (z zaprogramowaną przerwą podróży), osoba małoletnia musi zostać odebrana i pozostawać pod opieką przez osoby dorosłej, która jest również odpowiedzialna za procedury odprawy biletowo-bagażowej i musi poczekać na start samolotu. Przepisy te różnią się w zależności od trasy, obsługujących linii lotniczych i rodzaju międzylądowania.

• Osoba dorosła musi czekać na małoletniego na lotnisku docelowym w planowanym czasie przylotu i musi zgłosić się do personelu linii lotniczych przed przyjęciem małoletniego.

Wszystkie wnioski o podróż dla małoletnich bez opieki muszą być składane za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta.

20. Ograniczenia dla małoletnich pod opieką osoby dorosłej

Linie lotnicze przyjmują zazwyczaj na osobę dorosłą:

• Jedno NIEMOWLĘ.

• Jedno NIEMOWLĘ i jedno DZIECKO poniżej 5 roku życia

• Dwoje DZIECI poniżej 5 roku życia

• Jeśli chcesz podróżować z więcej niż dwoma DZIEĆMI w wieku od 5 do 12 lat, skontaktuj się ze swoimi liniami lotniczymi.

• W szczególnych przypadkach (musisz skontaktować się z liniami lotniczymi) jedna osoba dorosła może podróżować z dwoma NIEMOWLĘTAMI, jeśli jedno z nich podróżuje na rękach dorosłego pasażera, a druga na certyfikowanym foteliku dla dziecka obok osoby dorosłej. W takich przypadkach stawka stosowana dla NIEMOWLĄT jest taka sama jak dla DZIECI.

21. Nowe przepisy imigracyjne od 1 czerwca 2015 roku: Podróż do Południowej Afryki z dziećmi

21.1. Niniejszym informujemy o nowym rozporządzeniu władz południowoafrykańskich, dotyczącym wszystkich rodzin podróżujących z dziećmi poniżej 18 roku życia od 1 czerwca 2015 roku, które muszą przedstawić, oprócz paszportu, akt urodzenia dziecka.

21.2. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do wszystkich małoletnich, zarówno południowo-afrykańskich jak i zagranicznych, którzy chcą podróżować do lub z Południowej Afryki.

21.3. W przypadku krajów, które nie zapewniają aktów urodzenia, wymagane będzie pismo od właściwych władz danego kraju, zawierające te same informacje.

21.4. Wszystkie dokumenty muszą być oryginałem lub kopią poświadczoną przez notariusza lub równoważny organ w kraju zamieszkania dziecka. Dokumenty notarialne nie mogą być starsze niż 3 miesiące.

21.5. Poniżej podsumowujemy główne przypadki, które można również znaleźć w załączniku I:

21.5.1. GDY RODZICE PODRÓŻUJĄ Z DZIECKIEM

• Rodzice tacy muszą przedstawić pełny akt urodzenia dziecka, odzwierciedlający dane rodziców dziecka.

• W przypadku adoptowanych dzieci należy przedstawić dowód przysposobienia w postaci zaświadczenia o przysposobieniu.

21.5.2. GDY JEDEN Z RODZICÓW PODRÓŻUJE Z DZIECKIEM

• Rodzic taki musi przedstawić pełny akt urodzenia dziecka, odzwierciedlający dane rodziców dziecka.

• Zgoda w formie oświadczenia drugiego rodzica, zarejestrowanego jako rodzic w akcie urodzenia dziecka, upoważniającego do wjazdu lub wyjazdu z Republiki z dzieckiem, z którym podróżuje

• Nakaz sądowy, przyznający pełną odpowiedzialność rodzicielską i prawa lub opiekę prawną nad dzieckiem w przypadku rodzica lub prawnego opiekuna dziecka; lub

• W stosownych przypadkach akt zgonu drugiego rodzica, zarejestrowanego jako rodzic dziecka w akcie urodzenia;

• Rodzice pozostający w separacji prawnej powinni również zapewnić nakaz sądowy, jeżeli drugi rodzic nie wyrazi na to zgody.

• Jeżeli rodzice dziecka są oboje zmarli, a dziecko podróżuje z członkiem rodziny lub inną osobą spokrewnioną z nim lub jego rodzicami, dyrektor naczelny może zezwolić tej osobie na wjazd lub wyjazd z Republiki z dzieckiem.

21.5.3. W PRZYPADKU GDY OSOBA PODRÓŻUJE Z DZIECKIEM, KTÓRE NIE JEST JEJ DZIECKIEM BIOLOGICZNYM, MUSI PRZEDSTAWIĆ

• Kopię pełnego aktu urodzenia dziecka;

• Oświadczenie rodziców lub opiekuna prawnego dziecka potwierdzające pozwolenie na podróż z dzieckiem;

• Kopie dokumentów tożsamości lub paszportów rodziców bądź opiekuna prawnego dziecka; oraz

• Dane kontaktowe rodziców lub opiekuna prawnego dziecka.

• Jeżeli rodzice dziecka są oboje zmarli, a dziecko podróżuje z członkiem rodziny lub inną osobą spokrewnioną z nim lub jego rodzicami, dyrektor naczelny może zezwolić tej osobie na wjazd lub wyjazd z Republiki z dzieckiem.

21.5.4. KAŻDY MAŁOLETNI BEZ OPIEKI PRZEDSTAWIA A URZĘDNIKOWI IMIGRACYJNEMU

• Dowód zgody jednego lub obojga rodziców lub opiekuna prawnego, w zależności od przypadku, w formie listu lub oświadczenia, że dziecko może podróżować do Republiki lub wyjechać z niej: Zakładając że w przypadku gdy jeden z rodziców przedstawi dowód zgody, rodzic ten musi również dostarczyć kopię nakazu sądowego wydanego na jego rzecz, na mocy którego przyznano mu pełne obowiązki i prawa rodzicielskie w odniesieniu do dziecka;

• List od osoby, która ma odebrać dziecko w Republice, zawierający jej adres zamieszkania i dane kontaktowe w Republice, gdzie dziecko będzie przebywać;

• Kopię dokumentu tożsamości lub ważnego paszportu i wizy bądź zezwolenia na pobyt stały osoby, która ma odebrać dziecko w Republice; oraz

• Dane kontaktowe rodziców lub opiekuna prawnego dziecka.

21.5.4. Każde dziecko przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej w rozumieniu ustawy o dzieciach z 2005 roku (ustawa nr 38 z 2005 roku) przed wyjazdem z Republiki obowiązane jest przedłożyć poświadczoną za zgodność kopię listu upoważniającego Dyrektora Okręgowego Departamentu Rozwoju Społecznego z okręgu w którym dziecko przebywa, zgodnie z paragrafem 169 ustawy o dzieciach.

22. Podróż do USA

Obywatele podróżujący tranzytem lub wjeżdżający do Stanów Zjednoczonych w ramach programu bezwizowego są zobowiązani do złożenia wniosku o elektroniczne zezwolenie na podróż na 72 godziny przed odlotem pod następującym adresem: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

WAŻNE:  Oprócz ważnego wniosku, wszyscy obywatele krajów objętych programem bezwizowym muszą posiadać paszport elektroniczny (e-chip). W przypadku braku paszportu elektronicznego do wjazdu do Stanów Zjednoczonych wymagana jest ważna wiza nieimigracyjna.

23. Podróż do Kanady

Pasażerowie podróżujący tranzytem lub wjeżdżający do Kanady są zobowiązani do złożenia wniosku o elektroniczne zezwolenie na podróż. Radzimy naszym klientom ubiegać się o zezwolenie natychmiast po potwierdzeniu rezerwacji pod następującym adresem: http://Canada.ca/eTA

24. Ochrona podróży i anulowania

TRAVELGENIO zaleca wykupienie ochrony podróży i anulowania w celu zabezpieczenia. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

25. Warunki specjalne dla hoteli i zakwaterowania

25.1. TRAVELGENIO, jako biuro podróży, działa jako pośrednik pomiędzy klientami i hurtowymi operatorami hoteli. To właśnie ci operatorzy i dostawcy zakwaterowania ustalają wszelkie zasady i przepisy dotyczące pobytu w zarezerwowanym obiekcie i to oni są odpowiedzialni za świadczenie zarezerwowanych u nas usług.

25.2. W przypadku niewymuszonego anulowania lub zmiany rezerwacji przez użytkownika TRAVELGENIO naliczy bezzwrotne opłaty administracyjne. Dodatkowo anulowanie lub zmiana rezerwacji może podlegać opłatom ustalonym przez operatora hurtowego lub dostawcę zakwaterowania, które mogą się różnić między innymi w zależności od czasu anulowania, poszczególnych dat, dostawców zakwaterowania i miejsc docelowych.

26. Informacje dodatkowe

26.1. W celu dokonania rezerwacji na naszych stronach internetowych użytkownicy będą musieli podać informacje umożliwiające identyfikację danych pasażerów/podróżnych oraz sposobu płatności. Odbywa się to w poszczególnych etapach. Po przesłaniu informacji i przed dokonaniem zakupu zostanie przedstawiony przegląd przesłanych danych, aby można je było sprawdzić dwukrotnie i móc dokonać zakupu. Dodatkowo po dokonaniu zakupu otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, która zawiera wszystkie istotne informacje, jak również dowód płatności.

26.2. Niezwykle ważne i wyłączną odpowiedzialnością użytkownika jest dokładne sprawdzenie przed potwierdzeniem jakiegokolwiek zakupu, czy wszystkie dane osobowe, np. imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub paszportu, adres e-mail, numer telefonu itp. są poprawne.

26.3. Po wydaniu biletów lub voucherów, wszelkie modyfikacje lub anulowanie podlegają opłatom i opłatom dodatkowym.  Wszelkie rezerwacje, a więc i zakupy, uważa się za potwierdzone dopiero wtedy, gdy na stronie internetowej pojawi się strona potwierdzająca z odpowiednim kodem rezerwacji, kopia potwierdzenia rezerwacji i dowód wpłaty zostanie wysłana na podany przez użytkownika adres e-mail, a TRAVELGENIO pomyślnie obciąży dostarczoną kartę kredytową lub debetową, lub gdy TRAVELGENIO pomyślnie otrzyma przelewy pieniężne lub wpłaty w odpowiedniej wysokości.

26.4. O ile nie zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki, rezerwacje mogą być w każdej chwili anulowane przez TRAVELGENIO.

26.5. TRAVELGENIO zastrzega sobie prawo do poproszenia klienta o podanie dodatkowych informacji w celu weryfikacji zakupu. Dokonując rezerwacji klient wyraża zgodę na obciążenie karty kredytowej lub debetowej podanej przez niego podczas procesu rezerwacji odpowiednią kwotą całkowitą. W przypadku braku możliwości realizacji płatności kartą kredytową lub debetową (transakcja odrzucona) klienci muszą być świadomi, że ich rezerwacja może zostać anulowana przez TRAVELGENIO i/lub dostawcę usług.

26.6. Płatność za rezerwacje lotów jest przetwarzana przy użyciu karty kredytowej lub debetowej przed wydaniem biletów.

26.7. Wszystkie ceny podane na naszych stronach internetowych zawierają podatki lotniskowe. Nie obejmują one kosztów wiz ani żadnych obowiązujących podatków od wyjazdu na danym terytorium, które mogą być opłacone w walucie lokalnej lub w dolarach amerykańskich na tym terytorium. Wszelkie zmiany taryf, obowiązujące z powodu opóźnionej płatności za rezerwację klienta od momentu dokonania rezerwacji do momentu wystawienia biletu, powinny być dokonane klienta przewożone.

27. Poufność

27.1. TRAVELGENIO szanuje twoje prawo do prywatności. Rozumiemy znaczenie prywatności i bezpieczeństwa twych danych osobowych. W tym celu, w związku z naszą polityką poufności, chcielibyśmy poinformować cię o następujących kwestiach:

27.2. Przy zakupie produktu lub dokonywaniu rezerwacji za pośrednictwem naszej strony internetowej, musisz podać imię i nazwisko, adres e-mail, numer karty kredytowej lub debetowej oraz jej datę ważności, a także numer telefonu. Informacje te są niezbędne do przetworzenia rezerwacji i informowania cię o jej stanie.

27.3. Jeśli weźmiesz udział w jakiejś loterii lub ofercie promocyjnej, poprosimy cię o imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail. Informacje te są niezbędne do zorganizowania loterii i poinformowania zwycięzców.

27.4. Twoje prywatne dane nie będą przekazywane stronom trzecim spoza naszej organizacji. Możliwe jest jednak, że TRAVELGENIO przekaże te dane stronom trzecim, z którymi utrzymuje stosunki handlowe, jeżeli twoja rezerwacja lub zakup produktów bądź usług odbywa się za pośrednictwem naszej strony internetowej. Te strony trzecie mogą znajdować się w dowolnym miejscu na świecie. Możemy również przekazywać tym stronom trzecim pewne globalne statystyki dotyczące naszej sprzedaży, klientów, ruchu danych i innych informacji związanych ze stroną internetową, ale statystyki te nie zawierają żadnych informacji, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika osobiście.

27.5. Ograniczamy się do gromadzenia i przetwarzania danych, które naszym zdaniem są niezbędne do świadczenia wysokiej jakości spersonalizowanych usług, w tym usług doradczych oraz informacji o naszych produktach i usługach, jak również wszelkiego rodzaju okazji, które naszym zdaniem będą korzystne dla naszych klientów.

27.6. Rejestrując się w TRAVELGENIO i decydując się na otrzymywanie naszych newsletterów użytkownik akceptuje również możliwość otrzymywania użytecznych informacji od dowolnie wybranych przez nas wcześniej firm, które mogą wysyłać ci specjalne oferty, promocje i rekomendacje dotyczące produktów i usług, które naszym zdaniem będą dla Państwa interesujące.

27.7. Wszystkie wymagane informacje przekażemy usługodawcy wybranemu przez ciebie podczas procesu rezerwacji na naszej stronie internetowej i poprosimy go o przestrzeganie tych samych przepisów.

27.8. Jednocześnie przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa, związanych z przechowywaniem i wyświetlaniem danych, w celu uniknięcia nieuprawnionego dostępu, zgodnie z art. 9 ustawy organicznej 15/1999 z 13 grudnia 1999 roku o ochronie danych osobowych w Hiszpanii.

28. Stosowanie plików cookie

28.1. Pliki cookie to fragmenty informacji, które są zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym komputera. Za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę internetową TRAVELGENIO, nasz serwer rozpozna twój plik cookie i przekaże nam informacje o twej ostatniej wizycie. Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie automatycznie, ale zazwyczaj możliwe jest ich wyłączenie. Nawet jeśli wolisz wyłączyć obsługę plików cookie, nadal możesz korzystać z większości usług na naszej stronie internetowej, w tym z rezerwacji produktów i usług.

28.2. Jeśli w dowolnym momencie zechcesz przesłać nam komentarz lub skargę dotyczącą sposobu, w jaki wykorzystujemy twoje dane osobowe, wystarczy wysłać e-mail.

29. Ochrona danych

Wszelkie dane osobowe, przekazane przez użytkownika do wykorzystania na stronie internetowej, podlegają polityce prywatności zawartej w „Ochronie danych”.

30. Prawa autorskie i własność intelektualna

Cała zawartość STRONY (w tym teksty, obrazy, znaki towarowe, projekty, oprogramowanie itp.) jest własnością firmy TRAVELGENIO i jej dostawców treści. Są one chronione i uznawane na poziomie krajowym i międzynarodowym. Jakiekolwiek powielanie, wykorzystywanie lub rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody TRAVELGENIO jest surowo zabronione.

31. Korzystanie ze stron internetowych

Strony internetowe są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego naszych klientów. Wszelkie modyfikacje, powielanie, kopiowanie, dystrybucja, sprzedaż, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne formy komercyjnego lub niekomercyjnego wykorzystania są surowo zabronione. Korzystając z tych stron internetowych zgadzasz się nie używać ich do celów nielegalnych lub zabronionych.

32. Łącza do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa może zawierać łącza do innych stron internetowych, nad którymi TRAVELGENIO nie ma kontroli i za które TRAVELGENIO oczywiście nie może ponosić odpowiedzialności. TRAVELGENIO nie sponsoruje ani nie daje rękojmi stronom internetowym stron trzecich, które są udostępnione jedynie jako udogodnienie dla naszych klientów.

33. Przeglądarka internetowa i system operacyjny

Nasze strony internetowe są zoptymalizowane do przeglądania za pomocą przeglądarki Internet Explorer na platformie Windows. TRAVELGENIO nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uzyskane podczas korzystania z innych przeglądarek internetowych lub systemów operacyjnych.

Aby uzyskać informacje na temat europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR), kliknij tutaj.

Travelgenio SL
c/Albasanz, 15, 2º Izq.
28037-Madrid
Spain
Tel: +48 22 397 05 12
Fax: +34 91 754 5683
Strona: www.travelgenio.pl