Ochrona Anulowania

Uzyskaj refundację ceny biletu*, jeśli nie możesz podróżować z przyczyn medycznych.

logo_cancellation_insurance2

Czy wiesz, że prawdopodobnie nie uzyskasz zwrotu ceny biletu, jeśli na skutek nieoczekiwanego zdarzenia nie będziesz w stanie podróżować po dokonaniu rezerwacji? Większość opłat to „ograniczona klasa ekonomiczna”, co oznacza, że zmiany i anulowanie nie są dozwolone, i niezależnie od przyczyny bilet nie będzie refundowany, nawet w przypadku siły wyższej.

Poza tym nawet jeśli zasady linii lotniczych dopuszczają zwrot, okres refundacji będzie zależeć od ich procesów wewnętrznych, co może trochę potrwać.

Dzięki Ochronie Anulowania możesz uzyskać zwrot 85% ceny biletu w ciągu 15 dni, jeśli musisz anulować rezerwację na skutek choroby lub śmierci pasażera lub krewnego pierwszego stopnia. Pamiętaj, że ochrona obejmuje wyłącznie anulowanie biletów pasażerów o pierwszym stopniu pokrewieństwa z chorą lub zmiarłą osobą.

Jeśli chcesz skorzystać z tej ochrony, musisz tylko dodać opcję „Ochrona Anulowania” podczas dokonywania rezerwacji. Pamiętaj, że ochrona może zostać wykupiona tylko w chwili wykonania rezerwacji i nie może być do niej dodana później.

Jeśli po wykupieniu ochrony musisz anulować rezerwację na skutek dopuszczalnych przyczyn, koniecznie wyślij nam co najmniej 24 godziny przed planowanym odlotem pierwszego lotu twej rezerwacji pisemne potwierdzenie informujące, że masz ochronę i chcesz anulować rezerwację. Potwierdzenie to możesz wysłać przez formularz kontaktowy lub faksem pod numer +34 91 754 5683, podając wszystkie powody anulowania. Musisz także dołączyć podpisane i opieczętowane czytelne zaświadczenie medyczne (wskazujące pasażera niezdolnego do podróży w zaplanowanym terminie). Jeśli powodem anulowania jest choroba lub śmierć członka rodziny, należy też dołączyć formalny dokument, potwierdzający stosunki rodzinne (na przykład akt urodzenia).

Po otrzymaniu twego żądania anulowania i niezbędnych dokumentów zajmiemy się twym przypadkiem i w ciągu 15 dni otrzymasz zwrot 85% ceny biletu (opłaty serwisowe, administracyjne, koszty obsługi i usług uzupełniających nie są uwzględniane).

Pamiętaj, że ochrona obejmuje anulowanie całej rezerwacji objętych nią pasażerów. Oznacza to, że wszystkie części planu lotu takiego pasażera muszą zostać odwołane. Ochrona nie obejmuje występujących wcześniej chorób lub stanów medycznych, objawiających się przed wykupieniem ochrony. Po wykupieniu ochrona nie podlega refundacji w żadnych okolicznościach.